Контрол на горивото

Измерване с точност над 99%
Реални разходни норми
95 % дигитализация на информацията
Контрол на зареденото гориво
Връзка с ГСМ
Връзка с горивовози

Контол на горивата

АЙ ДЖИ ИНЖЕНЕРИНГ е единствената специализирана компания на Балканите, която автоматизира целия процес по изразходено, заредено и налично гориво в резервоарите. Компанията разполага със собствено производство GPS-модули, компоненти, капацитивни сонди и най-силното ни средство – електронен мембранен разходомер. Електронно мембранният ни разходомер е патентован и произвеждан от компанията в собствени лаборатории на територията на България, Румъния и Сърбия. Точността на измерване е 99% и е гарантирана от европейски сертификат за точност. Чрез мобилна свързаност компанията успява да се интегрира към ведомствени бензиностанции и мобилни цистерни, както и да се импортират файлове със зареждания от бензиностанции. Единствено ние успяваме успешно да затворим целия цикъл относно отчета на гориво, действителната работа на машините и да предоставяме реална справка за уплътняването им.

otchitane

Електронният мембранен разходомер позволява да се наблюдават следните параметри:

  • Разход на гориво - моментен разход на гориво, литри на 100км, динамичен разход на гориво.
  • Неразрешено отклонение на гориво от горивната система на превозни средства и/или неподвижни агрегати.
  • Динамичният разход на гориво е нов метод за проследяване на работата на машината при различни работни режими и натоварвания.
electronic membrane folwmeter
Call Now Button