GPS софтуер

Наблюдение в реално време
Контрол на горивото
Пътни Документи
Генератор на справки
Контрол на водача
Аналитично видеонаблюдение
Автоматични нотификации
Мобилно приложение
Лесен и многофункционален, нашият уеб-базиран софтуер предлага, както стандартни решения за мониторинг, така и пълни аналитични доклади.

Разработен да решава проблемите на нашите клиенти, софтуерът ни бързо се превръща в техен незаменим помощник.

Универсален GPS софтуер е най-доброто решение за строителството, селското стопанство и транспортния сектор.

Наблюдение в реално време с нашето безплатно мобилно приложение

Системата позволява да се проследят най-важните стойности на параметрите в реално време. Местоположение и координати, състояние на двигателя, напрежение на акумулатора, скорост, температура, разход на гориво.

mobile-app

Генератор на справки

Функционалност, която дава възможност на всеки потребител сам да създава персонализирани справки и репорти с необходимата информация. Този модул позволява създаването на индивидуални шаблони на справки с цел улесняване на ежедневната работа със системата.

Анализ на гориво

Нашата система може да ви помогне да спестите пари, да намалите разходите на вашия бизнес, да предотвратите злоупотреба с вашите автомобили и да контролирате нивото на горивото в резервоара. С отчетите за горивата можете бързо и лесно да видите:

 • Изразходвано гориво за ден, месец, педиод от време
 • Среден разход на час
 • Динамичен разход на гориво
 • Определяне на различните режими на работа: Продължителност, разход на гориво, разход на гориво на празен ход, работа при натоварване и работно претоварване.

Справка за динамичен разход на гориво

Динамичния раход на гориво е уникален инструмент, създаден да помага на всеки в строителната индустрия. Тази справка ви дава информация за изразходваното гориво в различни работни режими на статични машини. Нещо повече, можете да изчислите реалната работа на всяка машина и режима на натоварване през целия ден. Сега можете да наблюдавате и да използвате пълния капацитет на всяка машина!

Справка за преброяване броя на курсовете за разтоварване

Чрез нашия специализиран списък можете автоматично да преброите товаренето и разтоварването на товарни автомобили или друга специализирана техника. Автоматизираният алгоритъм осигурява реални данни под формата на разход на гориво, време и километри, което осигурява свободата да се наблюдава, планира и контролира конкретния процес.

Интеграция с: Project 44, LKW WALTER, SHIPPEO, DHL

Справка за пътен лист, спирания и посещения на обекти

Пътните справки могат да се изготвят за ден, месец или определен период от време. Те предоставят таблична информация за:

 • Продължителност на движение
 • Маршрут
 • Изминато разстояние в градско и извънградско
 • Продължителност на престоите
 • Точен адрес на престоя
 • Дневен разход на гориво
 • Среден разход на 100км
Call Now Button