Автоматично тол отчитане в България и Европа

Корпоративно решение
Централизирана администрация
Нотификации
Финансова информация
Без допълнителни устройства
Информация в реално време
Предплатен баланс
Администриране на брой оси

Ай Джи Инженеринг ООД предоставя възможност за автоматично предаване на тол данни в България и Европа.

Тол отчитане в България чрез GPS тракер

Един от основните ни дългогодишни партньори е ДИДЖИТОЛ СМАРТ ИНФРАСТУКТУРА – деклариран доставчик на данни за автоматично отчитане и плащане на тол такси на територията на репиблика България.

ig gps - digi toll

Софтуерното решение на АЙ ДЖИ ИНЖЕНЕРИНГ е интегрирано със системата за тол отчитане на ДИДЖИТОЛ СМАРТ ИНФРАСТУКТУРА и се състои от няколко основни модули:

  • Клиентски модул – админстриране на данни за МПС, справки, анализи и финанси.
  • Следене на клиентски баланс
  • Автоматични нотификации
  • Следене на сигнал на GPS устройство
  • Промяна на брой оси
  • Уеб версия и мобилно приложение
Тол отчитане в Унгария чрез GPS тракер.
Ай Джи Инжинеринг ООД е екслузивен партньор на iData Telematics и HU-GO и предоставя автоматично предаване на тол данни в територията на Република Унгария чрез GPS устройството, което използвате за управление и контрол на Вашия автопарк.
avtomatichno podavane i otchitane kum tol sistemaTA
Тол отчитане в Европа
Ай Джи Инженеринг ООД предлага възможност на своите клиенти да предават и отчитат автоматично тол данни на териоторията на Европа . Към момента предлагаме решение за отчитане на тол данни в следните държави : Австрия, Германия, Испания, Португалия, Норвегия, Белгия, Унгария, Италия, Франция, Полша и Швейцария
Call Now Button