100% контрол над автопарка с GPS софтуера на Ай Джи Инженеринг

С GPS системата на Ай Джи Инженеринг всеки клиент може да има до 100% автоматичен контрол над своя автопарк и механизация с точност на информацията до 95%.

С GPS системата на Ай Джи Инженеринг всеки клиент може да има до 100% автоматичен контрол над своя автопарк и механизация с точност на информацията до 95%.

В стремежа си постоянно да усъвършенства предлаганите услуги, усилията на екипа за разработки са съсредоточени в предлагането на иновативни системи за управление и контрол. По този начин се елиминира възможността от злоупотреби и кражби и се осигурява максимална сигурност.

„Работим с фирми в различни сфери – от дистрибуция до тежка механизация. В резултат от съвместната ни дейност, ние знаем, че гъвкавостта и коректността към клиента са на първо място. Затова и постоянно обновяваме и надграждаме своя продукт, за да отговорим пълноценно на нуждите и очакванията на компаниите, които ни се доверяват“, споделя Иван Ладов, изпълнителен директор на Ай Джи Инженеринг.

Конкурентни предимства на GPS системата

Ай Джи Инженеринг работи със собствено производство апаратура, което осигурява най-добро съотношение между цена и качество и гарантира сигурността на информацията и точността на предлаганите продукти.

Компанията въвежда успешно иновативни продукти и оптимизирани услуги на пазара, както и разработка на специфични приложения по изисквания на клиента. Проучванията показват, че внедрените GPS системи са съкратили разходите на фирмите с около 30-40%.

С цел предоставяне на цялостна услуга, Ай Джи Инженеринг разполага с професионални поддържащи екипи във всяка точка от страната.

Call Now Button