1. Трябва да имате монтирано GPS устройство, което да отговаря на изискванията на Българската Тол Системата.

2.Трябва да подадете заявление в tollbg.eu.

3.Администриране в системата на Ай Джи Инженеринг на  подадените от вас ППС за автоматично отчитане на тол такси.

4.Подписване на тристраният договор изпратен от ТолБГ.

5.Получавате известие по отделно за всяко ППС, че вече може да предава автоматично данни към Българската Тол Система.
Известието се получава на предварително предпредоставената от вас електронна поща по време на регистрацията ви в
tollbg.eu.
Category: Toll system

Contact Us

Последвайте ни

    2018 IG Engineering. All rights Reserved