Flowmeter (2)

The Flowmeter DOES NOT participate within the engine start, after ignition the flowmeter valves are open and the fuel runs freely.

Category: Flowmeter

The problems with where the engine fails to keep running/quenches are situations where the fuel pumps generates air in the fuel system in the engine. The flowmeter has nothing to do with those kind of problems. Yet it does require a vacuum in order to work properly and not stop the fuel from running through it and the fuel system alone can tolerate bigger percentage of air in it before it stops the engine.

Category: Flowmeter

GPS (3)

  • Have you checked if the vehicle is actually being used at the moment and the GPS is powered by the accumulator?
  • Does the current location of the vehicle has network coverage/signal?
Category: GPS

Check if the live-data of vehicle are from now or it has lost signal.
In order to see that you must double-left click the vehicle and see the top right data
.

Category: GPS

The vehicle GPS has lost its ignition source and must be visited by a technician. To be able to visualise any data from the GPS with such problem, after opening a report for the car you must choose a filter “Choose the way you would like to treat the stops/rest time of the vehicle:” and set it at “Based on the accumulator’s voltage.

Category: GPS

Toll system (3)

1. Трябва да имате монтирано GPS устройство, което да отговаря на изискванията на Българската Тол Системата.

2.Трябва да подадете заявление в tollbg.eu.

3.Администриране в системата на Ай Джи Инженеринг на  подадените от вас ППС за автоматично отчитане на тол такси.

4.Подписване на тристраният договор изпратен от ТолБГ.

5.Получавате известие по отделно за всяко ППС, че вече може да предава автоматично данни към Българската Тол Система.
Известието се получава на предварително предпредоставената от вас електронна поща по време на регистрацията ви в tollbg.eu.

Category: Toll system

На посочената връзка ще получите пълна информация за направата на регистрация към ТолБГ и последващата администрация на вашите ППС.

Тол Регистрация

Category: Toll system

Като лидер в предоставянето на GPS услуги Ай Джи Инженеринг ООД е и компанията, която вече от 2 месеца е подсигурила на хиляди клиенти възможноста да подават автоматично данни към Тол системата чрез GPS тракерите, инсталирани в МПС чрез платформата на ТОЛ БГ ЕООД (tollbg.eu).

 

Специално за Вас изготвихме няколко лесни стъпки, с които сами да проверите причината за известието и то само за няколко минути:

 

  1. Проверка в клиентския акаунт в ТОЛ БГ (tollbg/Tollbg.app):
  • Проверка на статус на МПС-то (активен/неактивен)
  • Проверка за достатъчна наличност по депозита в акаунта.

 При откирата нередност в т. 1 молим Ви да се свържете с помощния център на ТОЛ БГ ЕООД.

 Мобилен: + 359 885 122 722,  Национален номер: 0700 200 18

 

 

  1. Проверка за попадане на МПС-то в зона без покритие на GSM операторите.

 

  1. Проверка за включена ключ маса на МПС-то в посочения период.

 

  1. Проверка за изправно техническо състояние на МПС –то в посочения период

 

  1. Проверка в GPS софтуера:

 

– Проверка за реални координати на МПС-то към момента

– Проверка за коректна администрация на МПС – От меню „Инструменти > Опции > Допълнителни х-ки“ има ли коректно попълнен регистрационният номер на МПС-то

 

– Проверка на следата на МПС-то за изминатия маршрут за посочения период.

 

  1. Проверка за непогасени задължения към GPS доставчика и наличие на ограничена услуга.

 

При открита нередност в т.5 и т. 6 молим Ви да свържете с Ай Джи Инженеринг ООД

  Мобилен: + 359 879 804 200 , e-mail: office@ig-gpseu.com

 

В случай, че всички показатели по горе – посочените стъпки са наред и няма отклонения, то тогава системата работи и МПС подава коректно данни към ТОЛ системата.

Category: Toll system

Contact Us

Последвайте ни

2018 IG Engineering. All rights Reserved