Тол администрация на ППС

Тол администрация на ППС

Тол администрация на ППС

Администрация в системата на Ай Джи Инженеринг

1. Влезте във вашият профил.

1.1. Въведете парола за модификация, за да можете да редактирате данните в инстументи>опции допълнителни х-ки. Модификаторските пароли стандартно са 123456.

 

2. От основният изглед в програмта избирате меню “Инструменти”, а след това “Опции”

3. В менюто “Превозни Средства” ще намерите подменю ” ТОЛ Характеристики”.

Тук трябва точно и коректно да попълните характеристиките на вашето ППС.

В тази секция ще бъдат налични всички  ваши ППС-та от вашия профил. Моля да се попълнят данните на тези които ще подават данни  към ТОЛ системата, а останалите да бъдат изтрити !!!

 

“Рег.Номер” –  Попълва се единствено  пълният и точен регистрационен номер на вашето ППС по ТАЛОН – Секция  (А) с латински главни букви без разстояние.

“Брой оси (влекач)” –  Попълва се единствено  осите на вашето ППС  по ТАЛОН- Секция (L) без да се включват тези на ремаркето, ако има възможност за такова.

“Брой оси (ремарке)” –  Попълва се единствено  максималния брой оси на ремаркето, което може бъде закачено  към вашето ППС по ТАЛОН – Секция (L) без да се включват тези на влекача.

“Тегло” –  Попълва се максималното допустимо тегло на вашето ППС по ТАЛОН -(F.3) заедно с ремаркето, ако има възможност за такова в  килограми.
Ако в талона няма стойност в поле(F3) то се записват данните в (F1).

Пример: ако максималното допустимо тегло по талона на вашето ППС е 40 тона то, в секцията “Тегло” се записва 40000.

“Евро” –  Попълва се Евростандарта  на вашето ППС по ТАЛОН –  Секция (V.9) само с цифри.
Когато в талона няма записани данни за Евростандарта (V.9) данните трябва да се вземат от ЕКМТ/СЕМТ сертификата.

Важно!!!

Попълвайте в нашата програма максималните стойности на вашето ППС по талон.
В последствие само от приложението на ТолБГ могат да бъдат сменени броя на осите.

Пример:
Първоначално сте регистрирали при нас както и в ТолБГ, че максималното допустимо тегло е 40 тона с пет оси, две на влекача и три на ремаркето. Ако се наложи да има движение само на влекача без ремарке и искате да не плащате за това, трябва само да го смените в профила си в ТОЛБГ, но не и в нашата програма.

Съвет !!!
Моля за ваша сигурност сменете паролата за модифициране на данни, за да се избегне неволна промяна на вече администрираните ППC,  които подават данни към ТОЛ системата.
Ако не знаете каква е вашата парола за модифициране моля, да ни пишете. Ние ще Ви я изпратим в най-кратък срок.

Винаги следете да актуализирате профила си в ТолБГ с коректната информация за вашето ППС преди да тръгнете на път !!!

Не забравяйте отговорността за коректното попълване на данните е ВАША !!!

IG Engineering

Contact Us

Последвайте ни

2018 IG Engineering. All rights Reserved