Тол Цени

Тол Цени

Тол Цени

Тарифи и обхват на пътната мрежа

С Постановление № 370 от 20.12.2019 г. Министерският съвет на Република България одобри Тарифа на таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа. Тарифата заменя действащата Тарифа за таксите, които се събират от Агенция “Пътна инфраструктура”. 

 

Категории пътни превозни средства

IG Engineering

Leave a reply

Contact Us

Последвайте ни

    2018 IG Engineering. All rights Reserved