Контрол и измерване на горивото

Измерване с точност над 99%

Реални разходни норми

Контрол на зареденото гориво

Контрол на изразходваното гориво

Връзка с ГСМ

Връзка с мобилни колонки

Контол на горивата

Контрол на горивата АЙ ДЖИ ИНЖЕНЕРИНГ е единствената специализирана компания на Балканите в контрола на горивата. Успешно успяваме да автоматизираме целия процес по изразходено, заредено и налично гориво в резервоарите. Компанията разполага със собствено производство GPS-модули, компоненти, капацитивни сонди и най-силното ни средство – електронен мембранен разходомер. Електронно мембранният ни разходомер е патентован и произвеждан от компанията в собствени лаборатории на територията на България, Румъния и Сърбия. Точността на измерване е 99% и е гарантирана от европейски сертификат за точност.

Чрез мобилна свързаност компанията успява да се интегрира към ведомствени бензиностанции и мобилни цистерни, както и да се импортират файлове със зареждания от бензиностанции. Единствено ние успяваме успешно да затворим целия цикъл, относно отчета на гориво, реалната работа на машините и да предоставяме реална справка за уплътняването им.

Свържете се

Последвайте ни

2018 Ай Джи Инженеринг. Всички права запазени.