Тол система (3)

1. Трябва да имате монтирано GPS устройство, което да отговаря на изискванията на Българската Тол Системата.

2.Трябва да подадете заявление в tollbg.eu.

3.Администриране в системата на Ай Джи Инженеринг на  подадените от вас ППС за автоматично отчитане на тол такси.

4.Подписване на тристраният договор изпратен от ТолБГ.

5.Получавате известие по отделно за всяко ППС, че вече може да предава автоматично данни към Българската Тол Система.
Известието се получава на предварително предпредоставената от вас електронна поща по време на регистрацията ви в tollbg.eu.

На посочената връзка ще получите пълна информация за направата на регистрация към ТолБГ и последващата администрация на вашите ППС.

Тол Регистрация

Като лидер в предоставянето на GPS услуги Ай Джи Инженеринг ООД е и компанията, която вече от 2 месеца е подсигурила на хиляди клиенти възможноста да подават автоматично данни към Тол системата чрез GPS тракерите, инсталирани в МПС чрез платформата на ТОЛ БГ ЕООД (tollbg.eu).

 

Специално за Вас изготвихме няколко лесни стъпки, с които сами да проверите причината за известието и то само за няколко минути:

 

  1. Проверка в клиентския акаунт в ТОЛ БГ (tollbg/Tollbg.app):
  • Проверка на статус на МПС-то (активен/неактивен)
  • Проверка за достатъчна наличност по депозита в акаунта.

 При откирата нередност в т. 1 молим Ви да се свържете с помощния център на ТОЛ БГ ЕООД.

 Мобилен: + 359 885 122 722,  Национален номер: 0700 200 18

 

 

  1. Проверка за попадане на МПС-то в зона без покритие на GSM операторите.

 

  1. Проверка за включена ключ маса на МПС-то в посочения период.

 

  1. Проверка за изправно техническо състояние на МПС –то в посочения период

 

  1. Проверка в GPS софтуера:

 

– Проверка за реални координати на МПС-то към момента

– Проверка за коректна администрация на МПС – От меню „Инструменти > Опции > Допълнителни х-ки“ има ли коректно попълнен регистрационният номер на МПС-то

 

– Проверка на следата на МПС-то за изминатия маршрут за посочения период.

 

  1. Проверка за непогасени задължения към GPS доставчика и наличие на ограничена услуга.

 

При открита нередност в т.5 и т. 6 молим Ви да свържете с Ай Джи Инженеринг ООД

  Мобилен: + 359 879 804 200 , e-mail: office@ig-gpseu.com

 

В случай, че всички показатели по горе – посочените стъпки са наред и няма отклонения, то тогава системата работи и МПС подава коректно данни към ТОЛ системата.

Свържете се

Последвайте ни

    2018 Ай Джи Инженеринг. Всички права запазени.