Инструкции за позволяване на достъпа до GPS платформата

Инструкции за позволяване на достъпа до GPS платформата

Инструкции за позволяване на достъпа до GPS платформата

За достъп чрез Mozilla Firefox

> Избира се бутон 1 "Advanced"
> избира бутон 2 "Accept the risk and continue"
>това дава достъп до LOGIN формата

За достъп чрез Google Chrome

> Избира се бутон 1 "Advanced settings"
> избира бутон 2 "proceed to web.nipo-gps.com (unsafe)"
>това дава достъп до LOGIN формата

Kristiyan Anastasov

Оставете отговор

Свържете се

Последвайте ни

2018 Ай Джи Инженеринг. Всички права запазени.