Тол Цени

Тол Цени

Тол Цени

Тарифи и обхват на пътната мрежа

С Постановление № 370 от 20.12.2019 г. Министерският съвет на Република България одобри Тарифа на таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа. Тарифата заменя действащата Тарифа за таксите, които се събират от Агенция “Пътна инфраструктура”. 

 

Категории пътни превозни средства

Ай Джи Инженеринг

Оставете отговор

Свържете се

Последвайте ни

2018 Ай Джи Инженеринг. Всички права запазени.