Специзализирани GPS системи

мониторинг, контрол и оптимизация

Лесен и многофункционален, нашият уеб-базиран софтуер предлага, както стандатни решения за мониторинг, така и пълни аналитични доклади.
Разработен да решава проблемите на нашите клиенти, нашият софтуер бързо се превръща в техен незамним помоюник.

Универсален GPS софтуер е най-доброто решение за строителството, селското стопанство и транспортния сектор.

Професионални строителни отчети

Справка за динамичен разход на гориво

Динамичния раход на гориво е уникален инструмент, създаден да помага на всеки в строителната индустрия.
Тази справка ви дава информация за изразходваното гориво в различни работни режими на статични машини.
Нещо повече, можете да изчислите реалната работа на всяка машина и режима на натоварване през целия ден.
Сега можете да наблюдавате и да използвате пълния капацитет на всяка машина!

Анализ на гориво

Нашата система може да ви помогне да спестите пари, да намалите разходите на вашия бизнес, да предотвратите злоупотреба с вашите автомобили и да контролирате нивото на горивото в резервоара. С отчетите за горивата можете бързо и лесно да видите:
 • Изразходвано гориво за ден, месец, педиод от време
 • Average fuel consumption for a route or a period
 • Среден разход на час
 • Динамичен разход на гориво
 • Определяне на различните режими на работа: Продължителност, разход на гориво, разход на гориво на празен ход, работа при натоварване и работно претоварване.

Справка за преброяване броя на курсовете за разтоварване

Чрез нашия специализиран списък можете автоматично да преброите товаренето и разтоварването на товарни автомобили или друга специализирана техника.
Автоматизираният алгоритъм осигурява реални данни под формата на разход на гориво, време и километри, което осигурява свободата да се наблюдава, планира и контролира конкретния процес.

Наблюдение в реално време

Системата позволява да се проследят най-важните стойности на параметрите в реално време.

Местоположение и координати, състояние на двигателя, напрежение на акумулатора, скорост, температура, разход на гориво. Безплатно мобилно приложение!

mobile-desktop.jpg

Справка за пътен лист, спирания и посещения на обекти

Пътните справки могат да се изготвят за ден, месец или определен период от време. Те предоставят таблина информация за:
 • Продължителност на движение
 • Маршрут
 • Изминато разстояние в градско и извънградско
 • Продължителност на престоите
 • Точен адрес на престоя
 • Дневен разход на гориво
 • Среден разход на 100км

Справка за зареждания и източвания на гориво

След монтиране на специални нивомери в резервоара на дадена машина, можете лесно да проследявате всички зареждания и източвания, както и да следите нивото на гориво в резервоара.
Точността на нашия нивомер за измерване нивото на горивото е 97%. Всяко намаляване или увеличаване на нивото на гориво в резервоара, по предварително зададени параметри от вас, се изпраща като аларма към нашата система.
Нивомерът за отчитане нивото на гориво в резервоара, съчетан с нашия уред за измерване на дизелово гориво, се превръща в перфектната система за проследяване и отчиване разхода на гориво на вашия автопарк.

Специализирани справки

Запознайте се с част от решенията ни за вашия бизнес

Monitor.png

Тахограф - автоматични сваляне на данни и отчети

Собствен шифрован DDD тахографски сървър. Доклади за анализ на данни за тахографи. Аларми за нарушения в реално време.

IG контрол на таографи

Автоматично сваляне на данните от тахографа и информация от картата на водача.
Софтуер за анализ на данни в реално време.
Аларми за: превишена скорост, шофиране над зададеното време, непълна почивка и др.

Свържете се

Последвайте ни

2018 Ай Джи Инженеринг. Всички права запазени.