Тол системата в България влиза след :

ТОЛ УСЛУГИ

Във връзка с въвеждането от 01.03.2020 г. на пътни такси за изминато разстояние – ТОЛ за  всички автомобили над 3.5 т., Ви информираме, че за да ползвате платената пътна мрежа, Вие можете да използвате GPS устройства.

Екипът на АЙ ДЖИ ИНЖЕНЕРИНГ” е на Ваше разположение за пълно съдействие!

Фирма „АЙ ДЖИ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД предлага автоматично предаване на генерирани GPS данни към Доставчик на декларирани данни (ДДД) за електронно подаване на координати за изчисляване на ТОЛ ТАКСИ.

Предложението на Ай Джи Инженериг е в услуга на корпоративния интерес:

Първо: Гарантирана сигурност на корпоративния интерес. Известяваме фирмата и шофьора, а не само шофьора както при OBU устройствата!

Автоматичното известяване при нарушение в работата на GPS устройството на 15-тата мининута на фирмен Email адрес, Ви дава възможност да подадете ръчно маршрута на движещото се ППС.

Второ: Сигурно и по-удобно като плащане – от един фирмен акаунт и споделена сметка за таксуване  на всички ППС на фирмата.

Трето:  Използвайки GPS устройствата получавате Fleet система за управление на автопарка и автоматично подаване на данни към Тол Системата.

 

„АЙ ДЖИ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД е постигнала оперативна съвместимост на IG софтуера със системата на „ТОЛ БГ“ЕООД , която е „Доставчик на Декларирани Данни“, официален партньор на „Интелигентни Трафик Системи“ АД

В IG софтуера се попълват техническите данни (категория на ППС, Евро стандарт, екологична характеристика,  брой оси, максимално допустима маса и др.) на пътните превозните средства (ППС), имейл адрес и телефон.

Попълнената информация заедно с GPS координатите се подават към ТОЛ системата за изчисляване на маршрутите и таксите.

Нашата GPS Система осигурява пълна гаранция за подаване на данните, към ТОЛ системата при изрядно работещи технически средства. В случай на неработещо техническо средство (GPS устройство) получавате известие на посочен от Вас имейл адрес. При известие за проблем с устройството, когато превозното средство е в движение трябва да се подаде ръчно маршрута в ТОЛ системата през предоставените WEB и Мобилни приложения (портали).

Ръчното подаване на маршрута трябва да стане преди преминаване на следваща ТОЛ рамка.

Допълнителни инструкции, как се подава ръчно маршрута, как се ползват ТОЛ приложенията и ТОЛ системата, ще получите на място при подписване на договор с Доставчик на декларирани данни (ДДД).

С цел да се гарантира сигурността на предаване на данни препоръчваме:

1.Профилактика на GPS устройствата на МПС с максимална маса над 3,5 тона. Профилактиката включва: проверка на захранването на устройството (захранващи кабели), проверка на GPS антената и обновяване на фирмуера. След извършване на профилактика удължаваме гаранцията на GPS устройствата с 12 месеца.

2.Предлагаме подмяна на съществуващи GPS устройствата с нови, отговарящи на посочените изисквания и нови разширени функционалности. За новите GPS устройства ще получите преференциални цени, с 24 месеца гаранция във връзка с ТОЛ кампанията.

Моля, свържете се с нас, или заповядайте на среща за по-подробна информация.

Необходимо е да се изготви списък с ППС над 3.5 и график за извършване на дейността.

ВАЖНО!!!

За клиенти на фирма „АЙ ДЖИ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД автоматичното подаване на данни към ТОЛ СИСТЕМАТА е БЕЗПЛАТНО.

Телефон : +359 87 980 4200

Имейл : sales@ig-gpseu.com

Свържете се

Последвайте ни

2018 Ай Джи Инженеринг. Всички права запазени.