ХАНОВЕР МЕССЕ 2018

От  23.04.2018г. до 27.04.2018г. "Ай Джи Инженеринг" участва в световното техническо изложение Hannover Messe.

На експото представихме разработената от нас система за автоматизация и оптимизация на процеси във фирми с тежка механизация.

Уеб-базираната система автоматично събира и обработва данни от технически средства и допълнително интегрирани системи.

 

Нейното внедряване допринася за контрол на всички дейности и процеси, протичащи във фирмата.