GPS  СОФТУЕР

 

 

 • Уеб-базиран
 • Онлайн наблюдение в реално време
 • Неограничен достъп
 • Собствена разработка
 • Възможност за изготвяне на допълнителни функции
 • Google Maps Карти
 • Мобилно приложение

 

GPS софтуерът се разработва и поддържа изцяло от „Ай Джи Инженеринг.“Достъпът е уеб-базиран, посредством  потребилтелско име и парола.

 

Основни функции в софтуера за GPS проследяване:

 

 1. Статус на автомобила в реално време:
 • Местоположение,координати
 • Състояние на двигателя
 • Напрежение на акумулатора
 • Скорост на движение
 • Температура

 2. Пътни справки за изминат маршрут,престои и посещения  на обекти.Пътните справки могат да бъдат за ден,месец или избран период.Те предоставят в табличен вид информация за:

 

 • Период на движение
 • Времетраене на движението
 • Маршрут на движение
 • Изминато разстояние в градско и извънградско движение
 • Времетраене на престоя
 • Точен адрес на престоя
 • Реално изразходвано гориво за деня
 • Среден разход на 100км.

 

 

    3. Автоматично броене на курсове

Отчита машрутите от напускането на един маркиран обект до навлизането в друг. Показва всички курсове за деня/периода от един обект до друг, със съоветно разстояние,гориво и времетраене на курса.

 

 

    4. Анализи за гориво:

 

 • Изразходвано гориво за ден, месец, избран период
 • Среден разход за 100км. за маршрут или период
 • Среден разхох на час
 • Динамичен разход:

 

Определяне на различнте режими на работа: Времетранене , изразходвано гориво и разход на час при работа на празен ход, работа при натоварване, работа при свъхнатоваране.

 

 

    5. Графични справки за:

 

 • Налично гориво в резервоара;
 • Температура –максимални и средни стойсности, процентно съотношение
 • Скорост-максимални и средни стойности
 • Графично съотношение на скоростта за избран период
 • Състояние на акумулатора

 

 

    6. Позициониране спрямо маркиран обект

    7. Справки за движение в и извън работно време

    8. Модул на управление на автопарк-дава информация за:

 

 • Извършените ремонти
 • Изтичане на винетка
 • Г.Т.П.
 • Гражданска застраховка
 • Автокаско
 • Смяна на масло
 • Смяна на гуми

 

    9. Известяване по имейл или в системата за:

 • Превишаване на допустимата скорост
 • Влизане и излизане в обект или терен
 • Предварително маркирани събития

 

    10. Оптимизиране и изготвяне на маршрути

 

    11. Възможност за групиране на различните превозни средства по предпочитан критерии

 

    12. Въвеждане на зарежданията на гориво и сравнение на зареденото и израходваното гориво

 

    13. Възможност за добавяне на справки по задание  на клиента