ЕЛЕКТРОНЕН МЕМБРАНЕН РАЗХОДОМЕР

 

Повече от 10 години „Ай Джи Иженеринг“ предлага ЕМР, който е патентован и произвеждан от фирмата в собствена лаборатория.

Точността на измерване- 99% е гарантирана чрез европесйки сертификат за точност.

Разходомерът е приложим за всякакви дизелови двигатели на автомобили за работа (от 1л/ч. до 200л/ч.), на пътни и строителни машини -  най-простите и стари дизели, до съвременните високотехнологични силови агрегати.

 

Принцип на работа

 

Разходомерът се монтира след резервоара и горивния филтър за твърди частици, но преди ГНП (горивно-наглетателна помпа). Постъпващното гориво от резервоара към двигателя преминава през ЕМР-то, където  се измерва и отчетените данни се изпращат към GPS контролера и софтуера, а излишното се връща повторно в разходомера и постъпва обратно за доизгаряне.

По този начин температурата на постъпващото в разходомера гориво се запазва сравнително постоянна и грешката  се минимизира. Уредът има и система за автоматично обезвъздушаване.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕМР позволява следенето на:

 

  • Разход на горивото -  моментен,на 100 км, за период, литри в час
  • Обороти на двигателя
  • Нерегламентирано отклоняване на гориво от горивната система на МПС или  стационарни агрегати
  • Връзка между обороти, скорост и разход на гориво
  • Напрежение на акумулаторната батерия

 

Динамичен разход на гориво

 

Разходомерът отчита реално изразходваното гориво без значение от условията на извършваната работа и натоварването на машината. На база отчетения моментен разход, могат да се класифицират различните режими на работа (работа на празен ход, работа при натоварване, работа при свръхнатоварване).