РЕФЕРЕНЦИИ

Какво казват клиентите за нас ?

„Ай Джи Инженеринг“ разполага с отлично разработена, действаща методология за преглаганите от нея улуги, което води до налагането на нейн собствен ефективен стил на работа, който я отлича от конкурените й на пазара.“

„Специализирана в GPS контрол на автомобили и управление на автопарк, тя предлага GPS базирани услуги, съобразени със спецификата на всяко МПС.“

„Фирма „Ай Джи Инженеринг“ разполага с необходимия ресурс от квалифицирани специалисти за гаранционна и извънгаранционна поддръжка .“

„Добро впечатление оставя възможността за промяна и допълнение на възможностите на софтуера спрямо изискванията на фирмата ни“