ERP СОФТУЕР

Ай Джи Инженеринг“ ЕООД е официален представител на „Инперс“ ООД.

„Инерпс“ ООД е софтуерна компания с дългогодишен опит в сферата на развитие на информационни технологии, разработването на софтуер и софтуерни продукти.

Съвместнo  през последните 4 години,„Ай Джи Иженеринг“ ЕООД и „Инперс“ ООД разработват и внедряват специaлизиран ERP софтуер за контрол и управление на автопарк и механизация.

 

 

Основни функции

 

Софтуерът  автоматично събира данни от технически средства в единна информационна система.

Събранните данни се проверяват чрез имплрементирани в системата алгоритми с цел правилно очитане на приходи  и разходи.Внедряването му допринася за оптимизация на административния ресурс.

 

Внедряването му допринася за:

 

  • Автоматизиране на работния процес;
  • Намаляване на човешкия фактор;
  • Управление на логистиката;

 

 

 

Автоматично генериран пътен лист

 

ERP софтуерът събира информация от технически средства  (GPS устройства, EMP, електронни везни, горивовози, RFID четци) и на базата на получената информация автоматично генерира Електронен пътен лист и товарителницата към него, вместо това да се извършва от оператори и водачи, По този начин човешкия фактор се намалява до минимум.

 

 

 

Модул Електронен оператор

 

  • Този модул извършва автоматична проверка на изправността на техническите средства (GPS,  разходомер и сонда) чрез заложени алгоритми.
  • Статусът на дадено техническо средство се обновява през 24 часа.
  • При всяко едно обновение модулът автоматично  да изпраща генериран имейл със състоянието на техническите средства.

 

 

 

 

 

 

За да се запознаете с всички модули на програмата, моля натиснете    ТУК!!!